Lithuania 2004

LFF 2 LYGA ZONE EAST (Third Level)

Round 30
[Oct 30]
Orbit       3-0* Sirvinta
Ozas       0-0 S.Policija
Zeimena      3-0* Kaitra
N.Verkiai     0-11 Gariunai
Aktas       0-3* S.Svajotojas
Granitas     1-0 V.Polonija
from Round 16
[Nov 3] 
Sirvinta     0-3* Kaitra

Final Standing

 1 Lietuvos Pastas Vilnius   27 24 0 3 117- 22  95 72
 2 Gariunai Vilnius      27 22 3 2 98- 17  81 69
 3 Vilniaus Polonija      27 22 2 3 99- 25  74 68
 4 Sostines Svajotojas Vilnius 27 21 2 4 103- 24  79 65
 5 Kaitra Lentvaris      27 15 3 9 62- 33  29 48
 6 Granitas Naujoji Vilnia   27 12 7 8 57- 36  21 43
 7 Orbit Vilnius        27 12 2 13 55- 53  2 38
 8 Aktas Vilnius        27 11 3 13 57- 57  0 36
 9 Sostines Policija Vilnius  27  7 5 15 40- 94 -54 26
 10 Troleibusas Vilnius     27  7 4 16 46- 86 -40 25
 11 Sirvinta Sirvintos     27  7 1 19 38- 113 -75 22
 12 Ozas Vilnius        27  4 6 17 25- 79 -54 18
 13 Naujieji Verkiai Vilnius  27  4 4 19 42- 113 -71 16
 14 Zeimena Pabrade       27  4 0 23 21- 91 -70 12
 15 Prelegentai Vilnius     14  2 2 10 18- 34 -16  8 withdrew
 16 Vienybe-HBH Ukmerge     0  0 0 0  0- 0  0  0 withdrew

All times is Lithuanian (CET, GMT +01.00)

2004

1st Half
Round 1
[Apr 23]
Prelegentai    0-0 Ozas
Orbit       2-1 Granitas
Zeimena      0-1 V.Polonija
Vienybe-HBH    0-2~ S.Svajotojas
Gariunai     3-0 Troleibusas
Kaitra      1-0 Sirvinta
S.Policija    0-4 L.Pastas
N.Verkiai     1-8 Aktas
Round 2
[Apr 27]
Ozas       2-2 Aktas
Troleibusas    0-5 Kaitra
Sirvinta     2-0 S.Policija
Vienybe-HBH    0-3~ Gariunai
L.Pastas     2-0 Zeimena
S.Svajotojas   3-1 Orbit
V.Polonija    12-1 N.Verkiai
Granitas     2-1 Prelegentai
Round 3
[Apr 30]
Granitas     0-1 Ozas
Aktas       0-5 V.Polonija
Prelegentai    1-4 S.Svajotojas
Orbit       0-4 Gariunai
Zeimena      1-4 Sirvinta
Vienybe-HBH    0-2~ Kaitra
S.Policija    2-1 Troleibusas
[May 04]
N.Verkiai     0-6 L.Pastas
from Round ?
[May 04]
Orbit       2-0 Aktas
from Round 13
[May 04]
Prelegentai    0-2 Sirvinta
Round 4
[May 04]
Vienybe-HBH    1-2~ S.Policija
[May 07]
Ozas       2-1 V.Polonija
Troleibusas    4-0 Zeimena
Kaitra      1-0 Orbit
Sirvinta     2-0 N.Verkiai
Gariunai     2-1 Prelegentai
L.Pastas     1-0 Aktas
S.Svajotojas   5-0 Granitas
Round 5
[May 11]
S.Svajotojas   2-0 Ozas
V.Polonija    0-1 L.Pastas
Granitas     0-0 Gariunai
Sirvinta     2-5 Aktas
Prelegentai    0-1 Kaitra
N.Verkiai     1-3 Troleibusas
Orbit       4-0 S.Policija
Zeimena      1-1~ Vienybe-HBH
Round 6
[May 14]
Orbit       2-1 Zeimena
Vienybe-HBH    4-2~ N.Verkiai
S.Policija    4-3 Prelegentai
Troleibusas    0-2 Aktas
Kaitra      1-1 Granitas
Sirvinta     1-7 V.Polonija
Gariunai     0-0 S.Svajotojas
L.Pastas     7-0 Ozas
Round 7
[May 21]
Ozas       0-6 Gariunai
L.Pastas     12-1 Sirvinta
S.Svajotojas   3-1 Kaitra
V.Polonija    4-2 Troleibusas
Granitas     3-1 S.Policija
Aktas       4-1~ Vienybe-HBH
Prelegentai    4-1 Zeimena
N.Verkiai     1-7 Orbit
Round 8
[May 25]
Ozas       1-1 N.Verkiai
Prelegentai    3-2 Orbit
Zeimena      0-3 Aktas
Vienybe-HBH    0-2~ Granitas
V.Policija    2-7 V.Polonija
Troleibusas    2-5 S.Svajotojas
Kaitra      3-5 L.Pastas
Sirvinta     1-3 Gariunai
Round 9
[May 28]
Ozas       1-1 Sirvinta
Orbit       2-0 Aktas
Zeimena      0-9 Granitas
Troleibusas    1-6 L.Pastas
Kaitra      0-1 Gariunai
V.Policija    2-8 S.Svajotojas
Vienybe-HBH    -  V.Polonija
N.Verkiai     p-p Prelegentai
from Round 11
[Jun 01]
S.Policija    1-5 Kaitra
from Round 18
[Jun 01]
Gariunai     1-0 Orbit
Round 10
[Jun 04]
Kaitra      3-0 Ozas
Sirvinta     3-5 Troleibusas
Gariunai     9-0 S.Policija
Vienybe-HBH    1-6~ L.Pastas
S.Svajotojas   4-0 Zeimena
Orbit       0-4 V.Polonija
Granitas     5-1 N.Verkiai
Aktas       3-2 Prelegentai
Round 11
[Jun 07]
Orbit       0-3 L.Pastas
[Jun 08]
Troleibusas    2-1 Ozas
Aktas       2-3 Granitas
Prelegentai    1-4 V.Polonija
N.Verkiai     0-4 S.Svajotojas
Zeimena      2-4 Gariunai
Vienybe-HBH    1-3~ Sirvinta
Round 12
[Jun 11]
S.Policija    4-2 Ozas
Troleibusas    3-0* Vienybe-HBH
Kaitra      6-0 Zeimena
Sirvinta     3-6 Orbit
Gariunai     9-1 N.Verkiai
Prelegentai    0-4 L.Pastas
S.Svajotojas   2-0 Aktas
V.Polonija    0-0 Granitas
Round 13
[Jun 15]
V.Polonija    2-0 S.Svajotojas
Granitas     1-4 L.Pastas
Gariunai     4-1 Aktas
N.Verkiai     0-10 Kaitra
Orbit       3-3 Troleibusas
Zeimena      1-3 S.Policija
Vienybe-HBH    -  Ozas
Round 14
[Jun 18]
Zeimena      1-0 Ozas
S.Policija    4-4 N.Verkiai
Troleibusas    2-2 Prelegentai
Sirvinta     5-2 Granitas
V.Polonija    3-2 Gariunai
L.Pastas     0-2 S.Svajotojas
Kaitra      3-1 Aktas
Vienybe-HBH    -  Orbit
Round 15
[Jun 22]
L.Pastas     0-3 Gariunai
S.Svajotojas   7-1 Sirvinta
Kaitra      0-2 V.Polonija
Aktas       2-2 S.Policija
N.Verkiai     7-0 Zeimena
Granitas     1-0 Troleibusas
Ozas       0-7 Orbit
Prelegentai    -  Vienybe-HBH
Round 16
[Jun 25]
V.Polonija    3-0 Zeimena
S.Svajotojas    -  Vienybe-HBH
Gariunai     6-1 Troleibusas
Sirvinta     1-0 Kaitra    (abadonned)
Ozas       1-4 Prelegentai
Aktas       p-p N.Verkiai
L.Pastas     13-2 S.Policija
Granitas     1-0 Orbit
Round 17
[Jun 29]
Orbit       0-7 S.Svajotojas
S.Policija    2-0 Sirvinta
Vienybe-HBH    -  Gariunai
Zeimena      0-6 L.Pastas
N.Verkiai     2-4 V.Polonija
Prelegentai    1-2 Granitas  (abadonned)
Aktas       4-1 Ozas
Kaitra      2-0 Troleibusas
Round 18
[Jul 02]
V.Polonija    8-3 Aktas
S.Svajotojas   p-p Prelegentai
Sirvinta     2-0 Zeimena
Kaitra       -  Vienybe-HBH
Troleibusas    1-1 S.Policija
L.Pastas     5-2 N.Verkiai
Round 19
[Jul 06]
Orbit       0-4 Kaitra
Aktas       1-2 L.Pastas
Granitas     0-0 S.Svajotojas
V.Polonija    4-0 Ozas
Zeimena      2-3 Troleibusas
S.Policija     -  Vienybe-HBH
N.Verkiai     1-2 Sirvinta
Prelegentai    -  Gariunai
Round 20
[Jul 09]
S.Policija    2-2 Orbit
Gariunai     0-1 Granitas
Sirvinta     2-5 Aktas
Kaitra       -  Prelegentai
Troleibusas    5-5 N.Verkiai
Ozas       1-9 S.Svajotojas
Vienybe-HBH    -  Zeimena
from Round 15
[Jul 15]
Aktas       0-1 N.Verkiai
Round 21
[Aug 27]
N.Verkiai     2-0 Ozas
Aktas       3-1 Zeimena
S.Svajotojas   5-1 Troleibusas
from Round 18
Ozas       0-4 Granitas
Round 22
[Sep 03]
Gariunai     5-0 Ozas
Sirvinta     1-11 L.Pastas
Kaitra      2-4 S.Svajotojas
Troleibusas    2-7 V.Polonija
S.Policija    1-4 Granitas
Orbit       4-2 N.Verkiai
Round 23
[Sep 11]
Sirvinta     0-2 Ozas
Aktas       2-1 Orbit
Granitas     8-1 Zeimena
L.Pastas     6-0 Troleibusas
Gariunai     1-0 Kaitra
S.Svajotojas   4-1 S.Policija
from Round 20
L.Pastas     1-3 V.Polonija
from Round 21
V.Polonija    4-1 S.Policija
from Round 28
Aktas       1-2 Kaitra
Round 24
[Sep 18]
Zeimena      0-2 Orbit
Aktas       3-2 Troleibusas
Granitas     2-2 Kaitra
V.Polonija    4-1 Sirvinta
S.Svajotojas   0-1 Gariunai
L.Pastas     5-0 Ozas
from Round 29
S.Policija    0-4 Aktas
from Round 27
[Sep 21]
Aktas       1-4 Gariunai
Round 25
[Sep 25]
Kaitra      4-1 S.Policija
Ozas       8-2 Troleibusas
Granitas     1-1 Aktas
S.Svajotojas   3-2 N.Verkiai
L.Pastas     3-0 Orbit
Gariunai     2-1 Zeimena
Round 26
[Oct 02]
V.Polonija    2-0 Orbit
Ozas       1-1 Kaitra
Troleibusas    2-0 Sirvinta
S.Policija    0-2 Gariunai
Zeimena      2-6 S.Svajotojas
N.Verkiai     1-1 Granitas
Round 27
[Oct 09]
S.Svajotojas   0-3 V.Polonija
Kaitra      2-1 N.Verkiai
S.Policija    1-0 Zeimena
[Oct 10]
Troleibusas    1-3 Orbit
L.Pastas     4-1 Granitas
from Round 21
[Oct 13]
Gariunai     11-1 Sirvinta
Round 28
[Oct 16]
N.Verkiai     1-3 S.Policija
Granitas     6-1 Sirvinta
Gariunai     2-2 V.Polonija
Ozas       1-2 Zeimena
S.Svajotojas   0-2 L.Pastas
Round 29
[Oct 23]
Sirvinta     0-13 S.Svajotojas
V.Polonija    3-0 Kaitra
Troleibusas    1-0 Granitas
Zeimena      2-1 N.Verkiai
Orbit       4-1 Ozas
Gariunai     1-2 L.Pastas
from Round 21
[Oct 27]
L.Pastas     2-0 Kaitra
Round 30
[Oct 30]
Orbit       3-0* Sirvinta
Ozas       0-0 S.Policija
Zeimena      3-0* Kaitra
N.Verkiai     0-11 Gariunai
Aktas       0-3* S.Svajotojas
Granitas     1-0 V.Polonija
from Round 16
[Nov 3] 
Sirvinta     0-3* Kaitra
Note: * - w/o game.
   ~ - game annuled.

Created 05-05-2004. Corrected 11-11-2004.
Created by
Almantas 'Almis' Lauzadis. E-Mail: almis@post.omnitel.net Copyright 2004 Almis. All rights reserved.